Akce pro klienty

Toreal s.r.o.

Bazální stimulace


Předpokladem je práce s autobiografií (historie klienta, informace o návycích klienta, jeho hodnotách, zálibách, životních zkušenostech atd...).

V našem zařízení pracujeme s konceptem a prvky Bazální stimulace od roku 2016.

V současné době máme několik proškolených pracovníků v Základním kurzu, Nástavbovém kurzu a Prohlubujícím kurzu Bazální stimulace.

Ve vzdělávání našich zaměstnanců nadále pokračujeme a zavádíme aktivně do praxe.


Bazální stimulace je vědecký pedagogicko - ošetřovatelský koncept, který podporuje lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy  ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a poté s ním navázat komunikaci.

U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Do programu našich klientů patří i společenské a sportovní hry, které jsou uzpůsobeny schopnostem této věkové kategorie a zároveň rozvíjejí a zdokonalují určité oblasti lidského zdraví, organismu a psychiky.