Domov se zvláštním režimem

Toreal s.r.o.

Zdravotnická péče

V našem zařízení je uživatelům poskytována základní zdravotní péče pomocí nelékařských zdravotních pracovníků, a to všeobecných sester způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu a pracovníků zdravotně sociálních služeb, kteří jsou řádně proškoleni. Všeobecné sestry poskytují především zdravotní úkony, které jsou indikovány lékařem našeho zařízení. Dohlížejí na řádné užívání léků dle pokynů lékaře. 

Lékařská péče je poskytována praktickým lékařem, který do zařízení dojíždí 1 x týdně. Všem ubytovaným doporučujeme zaregistrování u lékaře zařízení. Jen v takovém případě je veškerá dokumentace uživatele přístupná zdravotnímu personálu a zařízení může zajistit léčebný režim podle pokynů lékaře. V opačném případě nemůže zařízení koordinovat spolupráci s jinými smluvními lékaři uživatelů. Vyžaduje-li zdravotní stav uživatele lůžko akutní péče, je přepraven na pokyn lékaře do zdravotnického zařízení. Vyzvedávání léků předepsaných lékařem provádí po domluvě s uživatelem ředitelka. Uživatelé si hradí tzv. doplatky za léky z vlastních finančních prostředků. Je proto nezbytně nutné, aby si uživatelé ponechávali dostatečné finanční prostředky jako rezervu na doplatky léků a zdravotních pomůcek. Všem ubytovaným doporučujeme dodržovat léčebný režim a pokyny zdravotnického personálu a lékaře.

V domově nelze požívat ve velkém množství alkohol. Pokud by v důsledku jeho nadměrného požívání došlo k následnému nepřiměřenému jednání narušujícímu klidné soužití v domově, může být uživatel vyloučen ze zařízení.