Domov se zvláštním režimem

DOMÁCÍ PÉČE V PRVNÍ ŘADĚ

Služba je určena dospělým osobám ve věku od 50 let, které mají sníženou schopnost z důvodu:chronického duševního onemocnění,osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. 

Jak se stát naším klientem?

Pokud patříte do cílové skupiny Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem (viz základní informace), můžete o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově pro seniory v Královském Poříčí požádat osobně nebo písemně vyplněním formuláře pro žadatele.

Před vyplněním žádosti je vhodné domluvit si návštěvu zařízení, abyste si prohlédli prostředí Domova a mohly Vám být předány veškeré informace o poskytovaných službách. Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete do zařízení přijet, je možné se domluvit na návštěvě sociální pracovnice ve Vašem domácím prostředí.

Vyplněnou žádost spolu s vyjádřením lékaře a potvrzením o příspěvku na péči zašlete na adresu: TOREAL s.r.o., pobytová sociální služba, Lázeňská 174, Královské Poříčí 356 01, nebo ji osobně předejte sociální pracovnici každý pracovní den od 6 do 15 hodin, nebo ji předejte do kanceláře vedení.

Vaše žádost bude poté zařazena do seznamu žadatelů. Pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat a sociální pracovnice provede tzv. sociální šetření. To slouží ke zjištění, zda služby, které nabízíme, jsou pro Vás vhodné, zda odpovídají přesně potřebám uživatele.. Zároveň zaktualizujeme údaje uvedené v žádosti.

Čím můžete pomoci

Je mnoho lidí, kteří by chtěli pomoci, ale neví jak, proto si dovolujeme uvést několik příkladů, jak nás můžete podpořit:

Věnujte čas jednomu z našich obyvatel. Ne všichni mají to štěstí, že je jejich rodina pravidelně navštěvuje, někteří by si rádi popovídali, strávili čas s někým "zvenku".

Můžete zajistit aktivitu pro naše obyvatele, příp. pomoci s její realizací. Pokud hrajete na nějaký hudební nástroj, rádi čtete, máte zajímavou vzpomínku, zkušenost apod., můžete uspořádat pro naše obyvatele zajímavé povídání, předčítat apod.

Máte doma starší časopisy a je Vám líto je jen tak vyhodit? U našich obyvatel najdou jistě uplatnění.

Také uvítáme pomoc ve formě např. zapůjčení mikrobusu, zajištění cesty za kulturou, na výlet apod.

Rádi bychom vybavili všechny pokoje televizním přijímačem, pokud byste na tento účel chtěli přispět finančně, popř. věnovat použitý, ale funkční televizor, spojte se s ředitelem zařízení.

Jak vidíte, možností je mnoho a možná Vás jiná i napadne. Rádi Vás u nás uvítáme.

Pokud byste se rozhodli podpořit naše zařízení, kontaktujte ředitele Ing. Jan Maška, který s Vámi domluví podrobnosti a poskytne Vám bližší informace o zařízení. Pro další informace volejte, prosím, ředitele na tel.: 352 695 981, 731 844 879.

Za jakoukoliv podporu Vám velmi děkujeme nejen my, ale i obyvatelé Domova.