Domov se zvláštním režimem

Toreal s.r.o.

Kdo se o vás bude starat

O zdraví a pohodu obyvatel Domova pečují jednatelé společnosti, ředitel, sociální pracovnice, zdravotní sestry, pracovníci v přímé péči, nutriční terapeut, praktičtí lékaři MUDr. Petr Vilím, MUDr. Helena Safariková, psychiatr MUDr. Jiří Bartoš a pracovníci pro volnočasovou aktivitu.

Praktický lékař dochází do zařízení pravidelně 1 x týdně a dle potřeby.

Psychiatr dochází do zařízení 1 x za dva měsíce a dle potřeby.

Zdravotní sestry jsou k dispozici 12 hodin denně.

Nutriční terapeut pomáhá sestavovat jídelníček s klienty tak, aby byly uspokojeny nároky obyvatel na vyváženou a výživnou stravu. Máme sestavenou stravovací komisi z řad klientů, kteří se vyjadřují ke kvalitě stravy.

Sociální pracovnice pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí a s uplatněním oprávněných zájmů.

Personál se dále vzdělává, účastní se různých kurzů zaměřených tak, aby mohl dále zkvalitňovat péči o uživatele služeb v Domově.