Domov pro seniory

Toreal s.r.o.

Sazebník

Na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách) je stanovena výše úhrad vnitřní směrnicí "Úhrady za služby" s platností od 1. ledna 2024 takto:

Uživatel služeb hradí poplatek za ubytování včetně nezbytných služeb (topení, voda, drobný úklid, praní a drobné opravy prádla) ve výši 305,- Kč / den.

Uživatel dále hradí poplatek za celodenní stravování ve výši 255,- Kč / den.

Při úhradě ubytování a stravného musí obyvateli zůstat min. 15% z jeho celkových příjmů. Z toho důvodu je již žadatel o službu v tomto případě povinen doložit doklad o výši příjmu, aby mu mohl být 15 % zůstatek vypočítán.

Uživatel s přiznaným příspěvkem na péči hradí náklady na poskytnutou péči ve výši svého příspěvku na péči.

Služby jako např. masáž, pedikúra, kadeřník apod. jsou hrazeny klienty v hotovosti z vlastních prostředků.