Domov pro seniory

VÍC NEŽ JEN DOMOV PRO SENIORY

Kdo se bude o vás starat

O zdraví a pohodu obyvatel Domova pečují jednatelé společnosti, ředitelka, sociální pracovnice, zdravotní sestry, pracovníci v přímé péči, nutriční terapeut, praktičtí lékaři MUDr. Petr Vilím, MUDr. Jindřich Siuda, psychiatr MUDr. Jiří Bartoš a pracovníci pro volno časovou aktivitu.

Praktický lékař dochází do zařízení pravidelně 1 x týdně, nebo dle potřeby.

Psychiatr dochází do zařízení 1 x za dva měsíce, nebo dle potřeby.

Zdravotní sestry jsou k dispozici denně 12 hodin.

Nutriční terapeut pomáhá sestavovat jídelníček s klienty tak, aby byly uspokojeny nároky obyvatel na vyváženou a výživnou stravu. Máme sestavenou stravovací komisi z řad obyvatel, kteří se vyjadřují jako zástupci ke kvalitě stravy.

Sociální pracovnice pomáhají s vyřizováním úředních záležitostí a s uplatněním oprávněných zájmů.

Personál se dále vzdělává, účastní se různých kurzů zaměřených tak, aby mohl dále zkvalitňovat péči o uživatele služeb v Domově.