Domov se zvláštním režimem

Toreal s.r.o.

Stravování 

V rámci služeb je poskytnuto celodenní stravování, což zahrnuje snídani, svačinu, oběd, svačinu, večeři a druhou večeři pro diabetiky. V zařízení se nevaří, celodenní strava je dovážena. Při určení diet lékařem je uživateli doporučeno toto dodržet. V případě, že uživatel dietu odmítá, je seznámen s následky nedodržování diety a rozhodnutí je ponecháno na uživateli. Pokud uživatel dietu nedodržuje, je poučen o následcích a požádán o podpis souhlasu s podáváním nedietní stravy. V zařízení je ustanovena stravovací komise, která se skládá z ředitele, nutričního pracovníka a jednoho člena z řad uživatelů.

Strava je podávána po domluvě s uživateli ve společenské místnosti nebo na pokojích uživatelů v těchto časech:

  • snídaně 8:00 - 9:30 hodin
  • svačina 10:00 - 10:30 hodin
  • oběd 12:00 - 13:00 hodin
  • svačina 15:00 - 15:30 hodin
  • večeře 18:00 - 19:00 hodin
  • druhá večeře 21:00 hodin pro diabetiky.

Kdykoliv během dne může uživatel požádat o nápoj - čaj, vodu, kávu apod. a personál mu je připraví. Pokud klient nahlásí svou plánovanou nepřítomnost 3 dny předem, odhlásí personál na uvedené dny stravu a poskytne tak klientovi slevu za neodebrané jídlo.