Vystoupení školních dětí

21.06.2017

Do našeho Domova přijíždějí děti ze školek a škol v okolí, aby našim seniorům zpříjemnili všední den svými vystoupeními .

Své umění předvádí i Základní umělecká škola - tentokrát pod vedením
p. Majera se svou hudební produkcí.

Děti ze základní školy v Královském Poříčí se předvedli se svou pohybově hudební kreací v rytmu Zumby.