Domov pro seniory a                 Domov se zvláštním režimem
Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí

Prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení zde:

Prosím čtěte

OPATŘENÍ v souvislosti s onemocněním COVID-19

NÁVŠTĚVY od 25. 5. 2020 - OMEZENÍ, PRAVIDLA

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19 a postupným uvolňováním opatření připravilo pozvolný plán návratu do běžného života, a to za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. Ministerstvo zdravotnictví v rámci uvolňování POVOLUJE od 25. 5. 2020 možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních.

Toreal, spol. s r.o., v návaznosti na doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí vydává toto OPATŘENÍ pro vstup do zařízení za účelem návštěvy rodinného příslušníka, klienta Toreal, spol. s r.o.

Jakýkoliv kontakt mezi klientem a další osobou (návštěvou) MUSÍ probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.

Vymezení doby návštěv: vzhledem k situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí budou návštěvy umožněny v těchto časech, které jsou přizpůsobené provozu zařízení:

PO, ST, SO od 9:00 do 11:00 hodin

od 14:00 do 17:00 hodin

VE VELKÉ SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI, KDE BUDE UMOŽNĚN NÁVŠTĚVÁM VSTUP, A TO PROSTŘEDNÍM VCHODEM MEZI BUDOVOU A a B.

 • U prostředního vchodu mezi budovami prosíme objednané návštěvy, aby zvonily na zvonek "Sociální pracovnice".

 • U vstupu do zařízení návštěvě bude změřena teplota a obdrží k vyplnění formulář Prohlášení o bezinfekčnosti.

Po dobu nezbytně nutnou bude od 25. 5. 2020 zaveden sešit návštěv, kam sociální pracovnice budou zapisovat návštěvy na základě telefonické objednávky návštěvy a to pouze v pracovní době sociálních pracovnic.

 • Budova A volejte sociální pracovnici Mgr. Danu Jouzovou - 778 762 423

 • Budova B volejte sociální pracovnici Mgr. Veroniku Berkovou - 778 762 436

V případě, že se návštěva neohlásí na určených telefonních číslech na daný termín, dopouští se tím porušení tohoto opatření, nedodržení pravidel zařízení Toreal, spol. s r.o. a může být vykázána.

DOPORUČUJEME

 • všem zvážit možnost návštěvy, a to v návaznosti na respirační symptomy/onemocnění - rýma, kašel, zvýšená teplota ..., všech osob, které chtějí vstoupit do zařízení za účel návštěvy klienta. Rovněž i cestovní anamnéza - služební cesty a výkon zaměstnání mimo ČR

 • návštěvy - v rámci rozvolňování všech opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 DOPORUČUJEME předem svou návštěvu telefonicky ohlásit a domluvit se na vhodném datu a čase, a to na výše uvedených telefonních číslech.

Důvodem je, aby v jednom čase nedošlo k vysoké kumulaci, koncentraci cizích osob v zařízení a mohl být zajištěn klidný průběh poskytování sociální služby, návštěv a následná dezinfekce prostor.

U osob / klientů, kteří jsou v karanténě, preventivní izolaci = nebudou i nadále umožněny návštěvy, a to po celou dobu, kdy je potřebné karanténu dodržet (14 dní od přijetí do zařízení / služby)

 • POKUD TO CELKOVÝ STAV KLIENTA A POČASÍ UMOŽŇUJE, JE DOPORUČENO, ABY NÁVŠTĚVA PROBÍHALA VE VENKOVNÍCH PROSTORECH.

 • NÁVŠTĚVY MOHOU PROBÍHAT VE VELKÉ SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI V REŽIMU MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY NA JEDNOHO KLIENTA VE STEJNÉM ČASE.

 • POUZE S VÝJIMKOU U LEŽÍCÍCH KLIENTŮ, KTEŘÍ SE NEMOHOU DOSTAVIT ZA NÁVŠTĚVOU, BUDE POVOLENA NÁVŠTĚVA NA POKOJI.

NUTNOST POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK - ROUŠKY / RESPIRÁTORU - PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY

 • rovněž, pokud to celkový stav klienta umožňuje, bude i klient zajištěn po dobu návštěvy rouškou

 • při příchodu do zařízení, na oddělení DOPORUČUJEME vyměnit, nasadit ČISTOU / NOVOU ROUŠKU, RESPIRÁTOR, ne tu ochrannou pomůcku dýchacích cest, kterou jste použili venku, před příchodem do našeho zařízení.

DEZINFEKCE RUKOU - PŘI VSTUPU NA ODDĚLENÍ V RÁMCI ZAŘÍZENÍ BUDE PRO NÁVŠTĚVY PŘIPRAVENA DEZINFEKCE (vždy u prostředního vchodu). Rovněž doporučujeme používat jednorázové rukavice

 • při příchodu do zařízení ŽÁDÁME VŠECHNY, aby použili připravenou dezinfekci na ruce

 • při odchodu z oddělení / zařízení rovněž žádáme, doporučujeme, aby návštěva použila připravenou dezinfekci na ruce

 • v případě použití jednorázových roušek / rukavic, je tyto možné zlikvidovat, vyhodit do odpadkového koše, který je Vám k dispozici před vchodem do zařízení

KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ JE NUTNÉ JIŽ PŘI VSTUPU ZMĚŘIT TEPLOTU

 • pokud má navštěvující osoba teplotu 37,0 °C a více, nebo pozitivní příznak onemocnění COVID 19, je návštěva ZAKÁZÁNA, nemůže proběhnout z důvodu ochrany zdraví našich klientů a zaměstnanců

Zprvu žádáme o pochopení a časové omezení návštěvy - důvodem je možnost další návštěvy u daného klienta, ale i ostatních klientů

 • doporučený časový fond návštěvy je 30 minut

 • na základě doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví je potřeba po každé návštěvě zajistit dezinfekci prostor / ploch ze strany zařízení, které bude zajištěno sloužícími pracovníky Toreal, spol. s r.o.

V RÁMCI NÁVŠTĚVY JE POTŘEBA DODRŽOVAT SOCIÁLNÍ VZDÁLENOST - TEDY ODSTUP 1,5 - 2 METRY

 • kratší vzdálenost zatím NEDOPORUČUJEME, a pokud je bližší kontakt potřebný tak, po co nejkratší dobu, a to při přivítání, rozloučení mezi blízkými rodinnými příslušníky / partnery.

 • Ve společenské místnosti je připraven prostor pro 8 návštěv v potřebné vzdálenosti.

VĚTRÁNÍ V PRŮBĚHU NÁVŠTĚVY - na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a hygieny je doporučeno v průběhu návštěvy zajistit větrání prostor

POBYTY MIMO ZAŘÍZENÍ (V RÁMCI RODINY) - žádáme o zvážení tohoto kroku a vytrvání. V případě, že si rodina přeje vzít klienta našeho domova na pobyt k sobě domů, bude Toreal, spol. s r.o., požadovat při návratu klienta do pobytové sociální služby test na COVID-19 19 metodou PCR (potvrzení o negativitě) ne starší 1 den. Test bude zajištěn a vyhotoven ze strany a na náklady rodiny, případně klienta a je potřeba ho doložit při návratu do zařízení.

Věřte, že toto období nebylo pro nikoho z nás jednoduché a stále není. Celé to bylo a bude náročné pro nás všechny - pro naše klienty, nás, zaměstnance, tak i pro vás, rodiny, blízké osoby.

Buďme všichni rozumní, chápaví a vstřícní.

O veškerých změnách budete aktuálně informováni.

Celý kolektiv Toreal, spol. s r.o. pevně věří ve vaše pochopení, vstřícnost a dodržování aktuálních pravidel návštěv.

Aktualizovaná verze

Účinnost: 25. 5. 2020

Aktualizace:

Vypracoval: Ilona Valentíková - ředitelka domova

Schválil: Jaroslav Pokorný - jednatel

Ing. Ivo Mašek - jednatel

Ing. Petr Mašek - jednatel

OZNÁMENÍ RODINÁM NAŠICH KLIENTŮ

Vážení rodinní příslušníci našich klientů, jelikož vnímáme, že klientům je po Vás smutno, rádi bychom jim, i Vám zprostředkovali kontakt pro snadnější zvládání tohoto nouzového stavu, kdy nejsou povoleny návštěvy a zpříjemnili tak našim klientům pobyt v našem zařízení. Nabízíme Vám možnost kontaktování videohovory s našimi klienty prostřednictvím tabletu přes aplikaci "WhatsApp".

Datum a čas videohovoru je třeba z organizačních důvodů dohodnout a naplánovat se sociální pracovnicí pro danou budovu, abychom mohli uspokojit všechny zájemce o tuto cestu kontaktování a každý tak měl možnost komunikovat se svými blízkými.


Budova A: - Sociální pracovnice Mgr. Jouzová Dana - 778 762 423 pro dohodnutí termínu- Videohovor prostřednictvím aplikace "WhatsApp" - 775 891 979Pracovní doba: PO 6:30 - 16:30 ÚT, ST, ČT 6:30 - 15:00 PÁ 6:30 - 13:30

Budova B: - Sociální pracovnice Mgr. Berková Veronika - 778 762 436 pro dohodnutí termínu- Videohovor prostřednictvím aplikace "WhatsApp" - 775 898 106Pracovní doba: PO, ÚT, ČT 6:30 - 15:00 ST 6:30 - 16:30 PÁ 6:30 - 13:30

 TOREAL s.r.o. 

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVSKÉM POŘÍČÍ

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. 
Naše společnost poskytuje sociální služby od 14. 9. 2009, a to:

Sociální služba je poskytována za finanční podpory 

Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary