Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí

TOREAL, spol. s.r.o. 

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVSKÉM POŘÍČÍ

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. 
Naše společnost poskytuje sociální služby od 14. 9. 2009, a to:

             Domov pro seniory

            Domov se zvláštním režimem

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje, Statutárního města Karlovy Vary a města Chodov.