Domov pro seniory a Domov se            zvláštním režimem

Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí

INFORMACE OHLEDNĚ NÁVŠTĚV

S ÚČINNOSTÍ OD 29. 11. 2021 JSOU NÁVŠTĚVNÍ DNY:

PONDĚLÍ, STŘEDA, SOBOTA - VŽDY OD 14,00 DO 17,00 HODIN

DOBA TRVÁNÍ JEDNÉ NÁVŠTĚVY JE PŮL HODINY. NÁVŠTĚVY PROBÍHAJÍ VE VELKÉ SPOLEČENSKÉ HALE V PŘÍZEMÍ, MEZI OBĚMA BUDOVAMI. NÁVŠTĚVY SE MOHOU V JEDNU CHVÍLI ÚČASTNIT MAXIMÁLNĚ TŘI OSOBY, TZN. UŽIVATEL SLUŽBY A DVĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ OSOBY.

Rezervace návštěv bude probíhat na tel. čísle: 778 762 436. Na žádném jiném telefonním čísle se není možno objednat! K rezervaci návštěv je z provozních důvodů vyhrazena pracovní doba, a to pondělí až pátek (není-li v daný den svátek) od 9:00 do 11:00 hodin.

  • Každý návštěvník si před personálem rozbalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2. V průběhu návštěvy není možné požívat stravu, pít kávu a jiné nápoje,
  • Každému návštěvníkovi bude změřena teplota a projde dezinfekční branou, která je situována v zařízení,
  • Každý návštěvník doloží vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které jsme povinni zakládat a archivovat. Zmiňované čestné prohlášení je potřeba vyplňovat venku. Z tohoto důvodu, i ohledně organizace času doporučujeme návštěvníkům, aby si čestné prohlášení, které je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách již vytiskli a vyplnili doma.
  • Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu organizující návštěvy. Pokud to zdravotní stav klienta nedovolí, je možné ho navštívit na pokoji,
  • Po celou dobu návštěvy je nutné si respirátor ponechat na ústech a nosu!

Návštěvu lze dále připustit pouze za podmínek:

  • absolvování nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo 24 hodin POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

  • absolvování očkování proti onemocnění COVID-19 a doloží, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (certifikáty o vakcinaci jsou přijímány pouze v písemné podobě!),

  • předložení písemné potvrzení lékaře o prodělání onemocnění COVID- 19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

S účinností od 30. 11. 2021 jsou rovněž upraveny podmínky propustek za zařízení. Pokud se bude klient vracet z propustky až následující den či ještě déle, bude při návratu do zařízení vyžadován negativní POC test na přítomnost antigenu viru ne starší 24 hodin. 

Chápeme, že již dlouho jsou podmínky návštěv či propustek ze zařízení striktní, přesto Vás prosíme o důsledné dodržování výše zmíněných opatření. Vše, co děláme, je za účelem ochrany zdraví našich klientů a zaměstnanců, kteří o ně pečují :-)

Děkujeme za pochopení!

OZNÁMENÍ RODINÁM NAŠICH KLIENTŮ

Vážení rodinní příslušníci našich klientů, nabízíme Vám možnost kontaktování videohovory s našimi klienty prostřednictvím tabletu přes aplikaci "WhatsApp".

Datum a čas videohovoru je třeba z organizačních důvodů dohodnout a naplánovat se sociální pracovnicí pro danou budovu, abychom mohli uspokojit všechny zájemce o tuto cestu kontaktování.

Budova A: - Sociální pracovnice Mgr. Jouzová Dana - 778 762 423 pro dohodnutí termínu - Videohovor prostřednictvím aplikace "WhatsApp" - 775 891 979

Pracovní doba: Po 6:30 - 16:30 Út, St, Čt 6:30 - 15:00, Pá 6:30 - 13:30

Budova B: - Sociální pracovnice Mgr. Berková Veronika - 778 762 436 pro dohodnutí termínu - Videohovor prostřednictvím aplikace "WhatsApp" - 775 891 979

Pracovní doba: Po, Út, Čt 6:30 - 15:00, St 6:30 - 16:30, Pá 6:30 - 13:30

 TOREAL s.r.o. 

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVSKÉM POŘÍČÍ

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. 
Naše společnost poskytuje sociální služby od 14. 9. 2009, a to:

Sociální služba je poskytována za finanční podpory 

Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary a

města Chodov