Domov pro seniory a Domov se            zvláštním režimem

Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí

Zákaz návštěv

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je od 12.2.2021 v našem zařízení Toreal zákaz návštěv, až do odvolání.

Ilona Valentíková - ředitelka

INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 22. 12. 2020 

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 22. prosince 2020 č. 1370, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné, aby klienti opustili zařízení pobytových sociálních služeb.

Žádáme rodiny i klienty, aby respektovaly pravidla nastavená vládou. Na tyto situace nejsme standardně vybaveni ani technicky ani personálně. Přesto děláme maximum.

 1. Klienti zařízení při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 1. Při odchodu ze zařízení si klient (rodina) pořídí respirátory na celou dobu vycházky.

 1. Vycházkou se rozumí jakékoli opuštění zařízení.

 1. Sociální pracovnice vede evidenci klientů odcházejících ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit.

 1. V případě požadavku na vycházku z účelového důvodu, aby se návštěva vyhnula testování, nebude poskytována součinnost personálu. Návštěvy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu dovnitř.

 1. Každý klient musí po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu před bránu do karantény. Proto je vycházka umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených ke karanténě. Jakýkoli odchod ze zařízení musí být dojednán se sociální pracovnicí, která sleduje kapacitu karanténních pokojů. Pakliže klient poruší pravidla a svévolně zařízení opustí, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící. Odpovědnost nese klient, který porušil pravidla nastavená vládou ČR.

 1. V třetí den karantény je klientovi proveden PCO test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn.

Aktualizace 23.12.2020

Valentíková Ilona - ředitelka

INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 17. 12. 2020 

 Vážení klienti,

vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům Vám na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné opustit zařízení pobytových sociálních služeb a mohli jste tak trávit Vánoční čas se svou rodinou.

Prosíme příbuzné, aby vzhledem k ochraně zdraví našich klientů i personálu, řádně zvážili možnost vycházky. Pokud se i tak rozhodnete, vzít si klienta na určenou dobu do 6 hodin na vycházku, kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Berkovou tel. 778762436, a to NEJPOZDĚJI DO 22.12.2020 denně v pracovní dny a to od 11.00 do 13.00, aby bylo možné zajistit potřebné pro vycházku.

 1. vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19

 2. vycházka nad 6 hodin z provozních důvodů nemůže být umožněna, a to z důvodu, že nejsme schopni vyčlenit prostory (karanténní pokoje) pro klienty, kteří by se vraceli z vycházky nad 6 hodin, museli by být po dobu cca 10 dní v karanténě.

 1. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 .

aktualizace 17.12.2020

Ilona Valentíková - ředitelka

INFORMACE OHLEDNĚ VÝJIMEK NÁVŠTĚV od 5. 12. 2020 - aktualizováno 15.12.2020

Vážení rodinní příslušníci,

níže uvádíme instrukce k novým pravidlům návštěv. Opatření z ministerstva jsou velmi nejednoznačná a víceméně zodpovědnost přenáší na nás, jako poskytovatele. Některé domovy zareagovaly tak, že zůstávají nadále uzavřeny návštěvám. Některé se rozhodly, že nebudou testovat návštěvy a návštěvy budou pouštět pouze s již provedenými testy. Je to pochopitelné, několik měsíců tvrdě dodržujeme pravidla, abychom ochránili vaše blízké a nyní ze dne na den by se do domova nahrnuly davy lidí, ohrožující naše klienty na zdraví. Rádi bychom naše klienty i zaměstnance uchránili před nákazou, proto musíme stanovit jasná pravidla.

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimky ze zákazu návštěv. Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020 stanovuje ředitelka pobytového sociálního zařízení Toreal, spol. s r. o. tato pravidla pro návštěvy.

Zákaz návštěv v sociálních službách dle vládního nařízení nadále trvá. Jsou však možné výjimky.

A to v případě:

 1. Pokud si návštěvník doloží doklad o negativním antigenním testu (POC), ne starším 48 hodin.

Odběrová místa v Karlovarském kraji:

 • Nemocnice Karlovy Vary,

 • Odběrové místo NZZ Garant-Service group,

 • Lab In Karlovy Vary,

 • Nemocnice Cheb,

 • Poliklinika Flora Cheb,

 • Lab In Mariánské Lázně,

 • Nemocnice Sokolov,

 • Lab In Aš

 1. Pokud návštěvník přijde s potvrzením od lékaře, že v uplynulých 90-ti dnech prodělal onemocnění Covid 19

 2. Všechny návštěvy musí být nahlášené a zarezervované na určitý den a čas, abychom dosáhli regulaci množství osob na jednom místě. I pro nás platí nařízení vlády a podle protiepidemického systému PES, je nutno dodržovat rozestupy 2 m a ve vnitřním prostoru je možná přítomnost pouze 10 osob.

Rezervace bude probíhat na tel. čísle: 778 762 436. Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat! K rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu pracovní dobu: pondělí až pátek - od 9:00 do 11:00 hodin.

Návštěvní dny jsou určeny: vždy pouze s potvrzením o negativitě POC ne starší než 48 hodin, nebo o prodělání onemocnění Covid 19 v posledních 90-ti dnech, testy POC se od 17.12.2020 v zařízení již neprovádí, je nutné si je zajistit v odběrových místech

Pondělí - od 13:00 do 17:00

Středa - od 13:00 do 17:00

Sobota - od 13:00 do 17:00

 1. Za klientem může přijít pouze jedna návštěva za týden (maximálně 2 osoby), z důvodu možnosti návštěv i ostatním. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 13 let. Děti není možno testovat antigenními testy v našem zařízení.

 2. Každý návštěvník si při příchodu do budovy ponechá roušku, vydesinfikuje ruce a před personálem si vybalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2, který je možné zakoupit v lékárnách. Nebude tedy možné požívat stravu, pít kávu apod.

 3. Každému návštěvníkovi bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě nad 37°C není možné návštěvu umožnit.

 4. Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu organizující návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve společenské místnosti. Pokud to zdravotní stav klienta nedovolí, je možné ho navštívit na pokoji.

 5. Po celou dobu návštěvy je nutné si respirátor ponechat na ústech a nosu!

 6. Samotná návštěva může probíhat max. 30 minut. Prosíme návštěvu, aby se dostavila dříve. V případě, že se návštěva opozdí, nebude možné návštěvu uskutečnit s ohledem na následující objednané návštěvy.

Jsme si vědomi, že pravidla jsou velmi striktní, ale jde o zdraví našich klientů a všech pečujících v domově. Proto děkujeme za pochopení.

Pokud by se čas Vaší návštěvy posunul, je to z toho důvodu, že po každé návštěvě musíme místnost desinfikovat.

Aktualizovaná verze dne 15.12.2020

Ilona Valentíková -ředitelka

Čestné prohlášení ke stažení zde:

OZNÁMENÍ RODINÁM NAŠICH KLIENTŮ

Vážení rodinní příslušníci našich klientů, jelikož vnímáme, že klientům je po Vás smutno, rádi bychom jim, i Vám zprostředkovali kontakt pro snadnější zvládání tohoto nouzového stavu, kdy nejsou povoleny návštěvy a zpříjemnili tak našim klientům pobyt v našem zařízení. Nabízíme Vám možnost kontaktování videohovory s našimi klienty prostřednictvím tabletu přes aplikaci "WhatsApp".

Datum a čas videohovoru je třeba z organizačních důvodů dohodnout a naplánovat se sociální pracovnicí pro danou budovu, abychom mohli uspokojit všechny zájemce o tuto cestu kontaktování a každý tak měl možnost komunikovat se svými blízkými.


Budova A: - Sociální pracovnice Mgr. Jouzová Dana - 778 762 423 pro dohodnutí termínu- Videohovor prostřednictvím aplikace "WhatsApp" - 775 891 979Pracovní doba: PO 6:30 - 16:30 ÚT, ST, ČT 6:30 - 15:00 PÁ 6:30 - 13:30

Budova B: - Sociální pracovnice Mgr. Berková Veronika - 778 762 436 pro dohodnutí termínu- Videohovor prostřednictvím aplikace "WhatsApp" - 775 898 106Pracovní doba: PO, ÚT, ČT 6:30 - 15:00 ST 6:30 - 16:30 PÁ 6:30 - 13:30

 TOREAL s.r.o. 

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVSKÉM POŘÍČÍ

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. 
Naše společnost poskytuje sociální služby od 14. 9. 2009, a to:

Sociální služba je poskytována za finanční podpory 

Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary