Domov pro seniory a Domov se            zvláštním režimem

Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí

INFORMACE OHLEDNĚ OMEZENÍ NÁVŠTĚV 

OD 9. 7. 2021

 Dle mimořádného opatření MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, které mění předchozí opatření (vydaného 2. 7. 2021, s platností od 9. 7. 2021), stanovuje vedení Toreal, spol. s r.o. tato pravidla pro návštěvy do odvolání. (poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností našeho zařízení)

 • Omezení u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínek:

a) absolvování nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) absolvování očkování proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

 • od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
   a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) předložení laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

 • Všechny návštěvy musí být nahlášené a zarezervované na určitý den a čas, abychom dosáhli regulaci množství osob na jednom místě.

 • Rezervace bude probíhat na tel. čísle: 778 762 436. Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat! K rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu pracovní dobu: pondělí až pátek - od 9:00 do 11:00 hodin.

 • Každý návštěvník si při příchodu do budovy vydesinfikuje ruce a před personálem si rozbalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2. V průběhu návštěvy není možné požívat stravu, pít kávu a jiné nápoje.

 • Každý návštěvník doloží vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které jsme povinni zakládat a archivovat. Zmiňované čestné prohlášení je potřeba vyplňovat venku. Z tohoto důvodu, i ohledně organizace času doporučujeme návštěvníkům, aby si čestné prohlášení, které je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách již vytiskli a vyplnili doma.

 • Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu organizující návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve společenské místnosti. Pokud to zdravotní stav klienta nedovolí, je možné ho navštívit na pokoji.

 • Po celou dobu návštěvy je nutné si respirátor ponechat na ústech a nosu!

 • Celkový čas návštěvy může probíhat max. 30 minut. Prosíme návštěvu, aby se dostavila včas. V případě, že se návštěva opozdí, nebude možné návštěvu uskutečnit s ohledem na následující objednané návštěvy.

 • Návštěvní dny jsou určeny:

Pondělí - Neděle od 14:00 do 17:00

Sobota, Neděle doporučujeme spíše vycházky venku z důvodu personálního zatížení.

Vycházky klientů jsou již zcela povoleny i u nenaočkovaných klientů, prosíme včas telefonicky informovat o vycházce sociální pracovnici v pracovní době.

Budova A volejte sociální pracovnici Mgr. Danu Jouzovou - 778 762 423

Budova B volejte sociální pracovnici Mgr. Veroniku Berkovou - 778 762 436

Jsme si vědomi, že pravidla jsou již dlouho striktní, ale jde o zdraví našich klientů a všech pečujících v domově. Proto děkujeme za pochopení.

Také Vás prosíme o maximální ohleduplnost při objednávání návštěv. Objednávejte se prosím v pracovní dny, v době od 9:00 do 11:00. V jiném čase to náš provoz neumožňuje.

Pokud by se čas Vaší návštěvy posunul, je to z toho důvodu, že po každé návštěvě musíme místnost desinfikovat.

Prosíme návštěvníky o maximální ohleduplnost a trpělivost, je třeba si uvědomit, že všichni zaměstnanci mají i jiné úkoly a povinnosti, kterými zabezpečují důležitou péči o všechny naše klienty a především nám záleží na jejich ochraně.


Aktualizovaná verze

Účinnost: 9. 7. 2021

Aktualizace:

Vypracoval: Ilona Valentíková - ředitelka zařízení

Schválil: Jaroslav Pokorný - jednatel

Ing. Ivo Mašek - jednatel

Ing. Petr Mašek - jednatel

INFORMACE OHLEDNĚ VÝJIMEK NÁVŠTĚV 

OD 23. 3. 2021

 Na základě usnesení vlády č. 216 bychom měli "omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti" a "zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje". Toto je na odpovědnosti každého z nás. Vzhledem k tomu, že pro klienty je těžké nutné odloučení rodinných příslušníků, obnovujeme možnost návštěv, dle níže uvedených pravidel.

Dle usnesení vlády ze dne 18. 3. 2021 č. 297 a mimořádného opatření č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN ze dne 19. 8. 2020 stanovuje vedení Toreal, spol. s r.o. tato pravidla pro návštěvy po dobu nouzového stavu. (poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností našeho zařízení)

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit za podmínek:

 1. Pokud se návštěvník doloží doklad o negativním antigenním testu (POC) nebo PCR testu, ne starším 48 hodin. Seznam odběrových míst je k dispozici na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam- odberovych-center/

 2. Pokud návštěvník doloží doklad od lékaře, že v uplynulých 90-ti dnech prodělal onemocnění Covid 19.

 3. Pokud předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední nutné dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví příznaky onemocnění. Vzhledem k tomu, že i naočkovaná osoba může být přenašečem viru COVID-19, a ne všichni klienti mají zájem o očkování, nebo to nedovolí jejich zdravotní stav, doporučujeme návštěvám vzít v úvahu, zda by nebylo vhodné preventivně podstoupit test na COVID-19.

 4. Všechny návštěvy musí být nahlášené a zarezervované na určitý den a čas, abychom dosáhli regulaci množství osob na jednom místě. I pro nás platí nařízení vlády a podle protiepidemického systému PES, je nutno dodržovat veškerá vládní opatření, která platí pro všechny občany ČR.

 5. Rezervace bude probíhat na tel. čísle: 778 762 436. Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat! K rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu pracovní dobu: pondělí až pátek - od 9:00 do 11:00 hodin.

Návštěvní dny jsou určeny:

Pondělí - od 14:00 do 17:00

Středa - od 14:00 do 17:00

 1. Za klientem může přijít pouze jedna návštěva za týden, z důvodu umožnění návštěv i ostatním klientům. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 13 let. Děti není možno testovat antigenními testy v našem zařízení.

 2. Každý návštěvník si při příchodu do budovy vydesinfikuje ruce a před personálem si rozbalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2. V průběhu návštěvy není možné požívat stravu, pít kávu a jiné nápoje.

 3. Každý návštěvník projde desinfekční bránou v zařízení změří teplotu bezdotykovým teploměrem. Při teplotě nad 37°C není možné návštěvu umožnit.

 4. Každý návštěvník doloží vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které jsme povinni uschovávat a archivovat. Zmiňované čestné prohlášení je potřeba vyplňovat venku. Z tohoto důvodu, i ohledně organizace času doporučujeme návštěvníkům, aby si čestné prohlášení, které je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách již vytiskli a vyplnili doma.

 5. Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu organizující návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve společenské místnosti. Pokud to zdravotní stav klienta nedovolí, je možné ho navštívit na pokoji.

 6. Po celou dobu návštěvy je nutné si respirátor ponechat na ústech a nosu!

 7. Celkový čas návštěvy může probíhat max. 30 minut. Prosíme návštěvu, aby se dostavila včas. V případě, že se návštěva opozdí, nebude možné návštěvu uskutečnit s ohledem na následující objednané návštěvy.

Jsme si vědomi, že pravidla jsou velmi striktní, ale jde o zdraví našich klientů a všech pečujících v domově. Proto děkujeme za pochopení.

Také Vás prosíme o maximální ohleduplnost při objednávání návštěv. Objednávejte se prosím v pracovní dny, v době od 9:00 do 11:00. V jiném čase to náš provoz neumožňuje.

Pokud by se čas Vaší návštěvy posunul, je to z toho důvodu, že po každé návštěvě musíme místnost desinfikovat.

Prosíme návštěvníky o maximální ohleduplnost a trpělivost, je třeba si uvědomit, že všichni zaměstnanci mají i jiné úkoly a povinnosti, kterými zabezpečují důležitou péči o všechny naše klienty a především nám záleží na jejich ochraně.

Aktualizovaná verze

Účinnost: 23. 3. 2021

Aktualizace:

Vypracoval: Ilona Valentíková - ředitelka zařízení

Schválil: Jaroslav Pokorný - jednatel

Ing. Ivo Mašek - jednatel

Ing. Petr Mašek - jednatel

INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 23. 3. 2021 

 Níže uvedený postup aplikuje usnesení Vlády České republiky ze dne. 18. 3. 2021 č. 296 na podmínky zařízení. Níže Vás informujeme, za jakých podmínek je možné, aby klienti opustili zařízení pobytových sociálních služeb a mohli tak trávit čas se svou rodinou.

 1. Klienti zařízení při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s filtrační účinností 94%.

 2. Při odchodu ze zařízení si klient pořídí respirátory na celou dobu pobytu tak, aby měl 2 respirátory na den.

 3. Vycházkou se rozumí jakékoli opuštění areálu.

 4. Sociální pracovník vede evidenci klientů odchozivších ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit.

 5. Každý klient musí po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu do 6 denní karantény. Proto je vycházka umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených ke karanténě. Jakýkoli odchod ze zařízení musí být dojednán se sociální pracovnicí, která sleduje kapacitu karanténních pokojů. Pakliže klient poruší pravidla a svévolně zařízení opustí, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící. Odpovědnost nese klient, který porušil pravidla nastavená vládou ČR.

 6. V třetí den karantény je klientovi proveden POC test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn.

 7. Pakliže je POC test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu. V případě, že klient vykazuje příznaky dříve, může být test proveden dříve a klient je izolován.

Výše uvedený postup pobytu klienta v karanténě se nevztahuje na klienty, kteří mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví žádné příznaky onemocnění. Vzhledem k tomu, že i naočkovaná osoba může být přenašečem viru COVID-19, a ne všichni klienti mají zájem o očkování, nebo to nedovolí jejich zdravotní stav, doporučujeme rodinám vzít v úvahu, zda by nebylo vhodné preventivně podstoupit test na COVID-19.

Aktualizovaná verze

Účinnost: 23. 3. 2021

Aktualizace:

Vypracoval: Ilona Valentíková - ředitelka zařízení

Schválil: Jaroslav Pokorný - jednatel

Ing. Ivo Mašek - jednatel

Ing. Petr Mašek - jednatel

Zákaz návštěv

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je od 12.2.2021 v našem zařízení Toreal zákaz návštěv, až do odvolání.

Ilona Valentíková - ředitelka

INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 22. 12. 2020 

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 22. prosince 2020 č. 1370, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné, aby klienti opustili zařízení pobytových sociálních služeb.

Žádáme rodiny i klienty, aby respektovaly pravidla nastavená vládou. Na tyto situace nejsme standardně vybaveni ani technicky ani personálně. Přesto děláme maximum.

 1. Klienti zařízení při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 1. Při odchodu ze zařízení si klient (rodina) pořídí respirátory na celou dobu vycházky.

 1. Vycházkou se rozumí jakékoli opuštění zařízení.

 1. Sociální pracovnice vede evidenci klientů odcházejících ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit.

 1. V případě požadavku na vycházku z účelového důvodu, aby se návštěva vyhnula testování, nebude poskytována součinnost personálu. Návštěvy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu dovnitř.

 1. Každý klient musí po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu před bránu do karantény. Proto je vycházka umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených ke karanténě. Jakýkoli odchod ze zařízení musí být dojednán se sociální pracovnicí, která sleduje kapacitu karanténních pokojů. Pakliže klient poruší pravidla a svévolně zařízení opustí, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící. Odpovědnost nese klient, který porušil pravidla nastavená vládou ČR.

 1. V třetí den karantény je klientovi proveden PCO test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn.

Aktualizace 23.12.2020

Valentíková Ilona - ředitelka

INFORMACE OHLEDNĚ OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 17. 12. 2020 

 Vážení klienti,

vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům Vám na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, Vás níže informujeme, za jakých podmínek je možné opustit zařízení pobytových sociálních služeb a mohli jste tak trávit Vánoční čas se svou rodinou.

Prosíme příbuzné, aby vzhledem k ochraně zdraví našich klientů i personálu, řádně zvážili možnost vycházky. Pokud se i tak rozhodnete, vzít si klienta na určenou dobu do 6 hodin na vycházku, kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Berkovou tel. 778762436, a to NEJPOZDĚJI DO 22.12.2020 denně v pracovní dny a to od 11.00 do 13.00, aby bylo možné zajistit potřebné pro vycházku.

 1. vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19

 2. vycházka nad 6 hodin z provozních důvodů nemůže být umožněna, a to z důvodu, že nejsme schopni vyčlenit prostory (karanténní pokoje) pro klienty, kteří by se vraceli z vycházky nad 6 hodin, museli by být po dobu cca 10 dní v karanténě.

 1. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 .

aktualizace 17.12.2020

Ilona Valentíková - ředitelka

INFORMACE OHLEDNĚ VÝJIMEK NÁVŠTĚV od 5. 12. 2020 - aktualizováno 15.12.2020

Vážení rodinní příslušníci,

níže uvádíme instrukce k novým pravidlům návštěv. Opatření z ministerstva jsou velmi nejednoznačná a víceméně zodpovědnost přenáší na nás, jako poskytovatele. Některé domovy zareagovaly tak, že zůstávají nadále uzavřeny návštěvám. Některé se rozhodly, že nebudou testovat návštěvy a návštěvy budou pouštět pouze s již provedenými testy. Je to pochopitelné, několik měsíců tvrdě dodržujeme pravidla, abychom ochránili vaše blízké a nyní ze dne na den by se do domova nahrnuly davy lidí, ohrožující naše klienty na zdraví. Rádi bychom naše klienty i zaměstnance uchránili před nákazou, proto musíme stanovit jasná pravidla.

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimky ze zákazu návštěv. Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020 stanovuje ředitelka pobytového sociálního zařízení Toreal, spol. s r. o. tato pravidla pro návštěvy.

Zákaz návštěv v sociálních službách dle vládního nařízení nadále trvá. Jsou však možné výjimky.

A to v případě:

 1. Pokud si návštěvník doloží doklad o negativním antigenním testu (POC), ne starším 48 hodin.

Odběrová místa v Karlovarském kraji:

 • Nemocnice Karlovy Vary,

 • Odběrové místo NZZ Garant-Service group,

 • Lab In Karlovy Vary,

 • Nemocnice Cheb,

 • Poliklinika Flora Cheb,

 • Lab In Mariánské Lázně,

 • Nemocnice Sokolov,

 • Lab In Aš

 1. Pokud návštěvník přijde s potvrzením od lékaře, že v uplynulých 90-ti dnech prodělal onemocnění Covid 19

 2. Všechny návštěvy musí být nahlášené a zarezervované na určitý den a čas, abychom dosáhli regulaci množství osob na jednom místě. I pro nás platí nařízení vlády a podle protiepidemického systému PES, je nutno dodržovat rozestupy 2 m a ve vnitřním prostoru je možná přítomnost pouze 10 osob.

Rezervace bude probíhat na tel. čísle: 778 762 436. Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat! K rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu pracovní dobu: pondělí až pátek - od 9:00 do 11:00 hodin.

Návštěvní dny jsou určeny: vždy pouze s potvrzením o negativitě POC ne starší než 48 hodin, nebo o prodělání onemocnění Covid 19 v posledních 90-ti dnech, testy POC se od 17.12.2020 v zařízení již neprovádí, je nutné si je zajistit v odběrových místech

Pondělí - od 13:00 do 17:00

Středa - od 13:00 do 17:00

Sobota - od 13:00 do 17:00

 1. Za klientem může přijít pouze jedna návštěva za týden (maximálně 2 osoby), z důvodu možnosti návštěv i ostatním. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 13 let. Děti není možno testovat antigenními testy v našem zařízení.

 2. Každý návštěvník si při příchodu do budovy ponechá roušku, vydesinfikuje ruce a před personálem si vybalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2, který je možné zakoupit v lékárnách. Nebude tedy možné požívat stravu, pít kávu apod.

 3. Každému návštěvníkovi bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě nad 37°C není možné návštěvu umožnit.

 4. Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu organizující návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve společenské místnosti. Pokud to zdravotní stav klienta nedovolí, je možné ho navštívit na pokoji.

 5. Po celou dobu návštěvy je nutné si respirátor ponechat na ústech a nosu!

 6. Samotná návštěva může probíhat max. 30 minut. Prosíme návštěvu, aby se dostavila dříve. V případě, že se návštěva opozdí, nebude možné návštěvu uskutečnit s ohledem na následující objednané návštěvy.

Jsme si vědomi, že pravidla jsou velmi striktní, ale jde o zdraví našich klientů a všech pečujících v domově. Proto děkujeme za pochopení.

Pokud by se čas Vaší návštěvy posunul, je to z toho důvodu, že po každé návštěvě musíme místnost desinfikovat.

Aktualizovaná verze dne 15.12.2020

Ilona Valentíková -ředitelka

Čestné prohlášení ke stažení zde:

OZNÁMENÍ RODINÁM NAŠICH KLIENTŮ

Vážení rodinní příslušníci našich klientů, jelikož vnímáme, že klientům je po Vás smutno, rádi bychom jim, i Vám zprostředkovali kontakt pro snadnější zvládání tohoto nouzového stavu, kdy nejsou povoleny návštěvy a zpříjemnili tak našim klientům pobyt v našem zařízení. Nabízíme Vám možnost kontaktování videohovory s našimi klienty prostřednictvím tabletu přes aplikaci "WhatsApp".

Datum a čas videohovoru je třeba z organizačních důvodů dohodnout a naplánovat se sociální pracovnicí pro danou budovu, abychom mohli uspokojit všechny zájemce o tuto cestu kontaktování a každý tak měl možnost komunikovat se svými blízkými.


Budova A: - Sociální pracovnice Mgr. Jouzová Dana - 778 762 423 pro dohodnutí termínu- Videohovor prostřednictvím aplikace "WhatsApp" - 775 891 979Pracovní doba: PO 6:30 - 16:30 ÚT, ST, ČT 6:30 - 15:00 PÁ 6:30 - 13:30

Budova B: - Sociální pracovnice Mgr. Berková Veronika - 778 762 436 pro dohodnutí termínu- Videohovor prostřednictvím aplikace "WhatsApp" - 775 898 106Pracovní doba: PO, ÚT, ČT 6:30 - 15:00 ST 6:30 - 16:30 PÁ 6:30 - 13:30

 TOREAL s.r.o. 

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVSKÉM POŘÍČÍ

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. 
Naše společnost poskytuje sociální služby od 14. 9. 2009, a to:

Sociální služba je poskytována za finanční podpory 

Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary